Naturen minskar stress

Forskningsresultaten är samstämmiga:
Puls och blodtryck sjunker och människor känner sig lugnare i kontakt med natur!

 

 

Människor får ökat fokus, känna sig mer kreativa och ökar sin prestation när stressen minskar.

Stämningsläget blir också bättre och människor med utmattning och depression mår väl av att rehabiliteras i en grön miljö, vilket olika rehabiliteringsträdgårdar bekräftar.
Många är de som vittnar om sina dagliga vistelser i naturen som deras förutsättning för att må bra och klara sin vardag. Man kanske inte vet varför man mår bra, bara att man mår bra, och ofta är dragningen ut rent intuitiv, man bara måste ut!

Avkopplande_skogsdunge
Lugnt_vattendrag

Biofili

Biofili är en teori som bygger på just detta faktum, att människan behöver naturkontakt för att må bra.

Teorin skapades på 80-talet av professor Edward Wilson på Harvard University i USA. Enligt biofiliteorin har alla människor en universell, nedärvd kontakt med och känsla för allt levande, och ett behov av att vistas i naturen. Biofili betyder också ”kärlek till liv”. Denna medfödda koppling har sitt ursprung på de afrikanska savannerna. Där lärde sig våra förfäder att uppskatta vissa naturmiljöer där de kunde finna mat, vatten och också söka skydd från faror. Man sökte sig förstås till de miljöer som gav bäst förutsättningar för överlevnad, och som därmed säkert framkallade en känsla av trygghet, lugn och välbefinnande. Här fanns vad man behövde.

Samma förutsättningar har ju fortsatt att gälla varhelst människor valt att leva eller bosätta sig. Man har varit helt beroende av den natur man befunnit sig i för sin existens, och därmed skapat denna djupa koppling till den. En hypotes är därför att vissa naturmiljöer fortfarande upplevs mer attraktiva för oss än andra. Till exempel kan en tät skog upplevas hotfull, då rovdjur skulle kunna gömma sig där, likaså högt gräs och täta buskar. En öppen, parkliknande skog eller öppna marker med skogsdungar och lugna vatten – som påminner om den afrikanska savannen – ger ett helt annat lugn. Där har man bättre översikt, fler möjligheter att komma undan faror och större chanser att finna mat och vatten.

Vi är alla natur-liga varelser

Tills för bara något hundratal år sedan så har vi levt nära naturen och varit helt beroende av den för vår överlevnad.

-Det är vi fortfarande, men tekniska innovationer och andra sätt att leva har distanserat oss från den medvetenheten. En modern människa kan leva helt avskild från naturmiljö, det är fullt möjligt och inte ens särskilt svårt att åstadkomma. Det finns städer med väldigt lite gröna ytor. Människor kan växa upp och leva i betong och asfalt, och kanske man har både vilja och ambition att vara i naturen, men praktiska skäl stoppar. Det betyder inte att man mår bra av att leva så.

Vi behöver förstås naturen för vad den kan ge oss i form av vatten, livsmedel och råmaterial, men vi är också beroende av den för vårt välbefinnande, vilket forskningen visar oss. Stadsplanerare har en väldigt viktig uppgift här, att göra plats för natur i våra städer!

Var femte sjukskrivning i Sverige idag har stress som orsak, det är ett gigantiskt problem. Hur mycket av den stressen beror på separation från naturen? Något att fundera på.

Häst
Hus_med_murgrona

Om du inte kan ta dig till naturen, så får naturen komma till dig

Det finns förstås många skäl till varför man inte kan ta sig till ett naturområde även om viljan och behovet finns.

Men för den som saknar möjligheten, så går det ändå att åstadkomma förändring bara genom att se natur genom ett fönster, på en bildskärm eller på en tavla:

  • Puls och blodtryck går ner, stress minskar, fokus ökar och man känner sig bättre om man kan se natur eller växter från t.ex. sin arbetsplats.
  • Patienter som ser fin natur via ett fönster eller en bild återhämtar sig snabbare och har visat sig behöva mindre smärtstillande behandling.
  • Patienter som väntar hos tandläkaren eller på operation är lugnare när de ser en naturbild.
  • Anställda tar i högre grad med sig växter och naturbilder till arbetsplatser som saknar fönster. Alldeles av sig själva.
  • Forskning visar att prestationen ökar när människor fått tillgång till natur i sin arbetsmiljö

Biofiliteorin ligger som grund till många initiativ att ta in naturen till våra stadsmiljöer idag. Växtväggar i offentliga miljöer och på våra arbetsplatser är bara ett av flera exempel som baseras på Biofilitanken. Biofilisk design är också ett område som växer, där man tar in olika naturmaterial i inomhusmiljöer i syfte att öka människors välbefinnande.

Bildfeeling fokuserar på naturbildens effekt på människor

Vårt sätt att utgå från Biofiliteorin är i första hand att ta in naturen på bild till miljöer där verklig natur saknas.

När människor ser vissa naturbilder – men inte alla – så reagerar de ofta positivt, även på objektivt mätbara vis, i form av till exempel lugnare puls, men också att de skattar sitt välbefinnande högre. Kanske är det då urfadern eller urmodern inom oss som reagerar, som enligt biofiliteorin känner sig hemma och trygg. Det väsentliga är ändå att vi har den här viktiga effekten på oss, en effekt att uppmärksamma och ta tillvara.

Rätt bild, och helst i ett stort format, gör att du nästan känner hur du sjunker in i den!

Den kan få dig att stanna upp, ta ett djupt andetag och känna hur axlarna sjunker. Naturbilder kan ge olika effekt beroende på motivet: En vidsträckt utsikt väcker visioner, en stig som försvinner bortom en krök väcker kreativitet och nyfikenhet, vatten, hagmarker eller en öppen skog skapar lugn och öppnar för reflektion. Vi blir ofta påverkade utan att veta om det, kanske du bara trivs särskilt bra på en speciell plats på kontoret? Utan att reflektera över bilden som hänger där, så vilar du gärna ögonen på den mellan varven när du behöver tänka…

Havsutsikt
Motljus_over_havet

En enkel åtgärd blir en positiv investering

Att sätta upp rätt naturbild på rätt plats, kan göra skillnaden mellan att stressa sig till ohälsa eller kunna få impulser att varva ner, öka sitt välbefinnande och därigenom agera mer konstruktivt!

Det är bara fantasin som sätter gränser för var en fin naturbild kan sättas upp. Arbetsplatser av många slag, skolor, sjukhussalar, väntrum, hotell, restauranger, kyrkor, i taket hos tandläkaren, affärsgallerior, arenor, busstationer, färjor…

 

Vi gör ett kostnadsfritt förslag till dina lokaler, och vi lyssnar förstås in vad du skulle vilja ha.

Bilder, storlekar, material, allt kan varieras, och det finns både möjlighet att prenumerera på bildvepor och bildspel för TV-skärm.

 

Win-win, alla nöjda!