Naturen minskar stress

Forskningsresultaten är samstämmiga:
Puls och blodtryck sjunker och människor känner sig lugnare i kontakt med natur!

 

 

Människor får ökat fokus, känna sig mer kreativa och ökar sin prestation när stressen minskar.

Stämningsläget blir också bättre och människor med utmattning och depression mår väl av att rehabiliteras i en grön miljö, vilket olika rehabiliteringsträdgårdar bekräftar.
Många är de som vittnar om sina dagliga vistelser i naturen som deras förutsättning för att må bra och klara sin vardag. Man kanske inte vet varför man mår bra, bara att man mår bra, och ofta är dragningen ut rent intuitiv, man bara måste ut!

Avkopplande_skogsdunge
Lugnt_vattendrag

Biofili

Biofili är en teori som bygger på just detta faktum, att människan behöver naturkontakt för att må bra.

Teorin skapades på 80-talet av professor Edward Wilson på Harvard University i USA. Enligt biofiliteorin har alla människor en universell, nedärvd kontakt med och känsla för allt levande, och ett behov av att vistas i naturen. Biofili betyder också ”kärlek till liv”. Denna medfödda koppling har sitt ursprung på de afrikanska savannerna. Där lärde sig våra förfäder att uppskatta vissa naturmiljöer där de kunde finna mat, vatten och också söka skydd från faror. Man sökte sig förstås till de miljöer som gav bäst förutsättningar för överlevnad, och som därmed säkert framkallade en känsla av trygghet, lugn och välbefinnande. Här fanns vad man behövde.

Samma förutsättningar har ju fortsatt att gälla varhelst människor valt att leva eller bosätta sig. Man har varit helt beroende av den natur man befunnit sig i för sin existens, och därmed skapat denna djupa koppling till den. En hypotes är därför att vissa naturmiljöer fortfarande upplevs mer attraktiva för oss än andra. Till exempel kan en tät skog upplevas hotfull, då rovdjur skulle kunna gömma sig där, likaså högt gräs och täta buskar. En öppen, parkliknande skog eller öppna marker med skogsdungar och lugna vatten – som påminner om den afrikanska savannen – ger ett helt annat lugn. Där har man bättre översikt, fler möjligheter att komma undan faror och större chanser att finna mat och vatten.

Vi är alla natur-liga varelser

Tills för bara något hundratal år sedan så har vi levt nära naturen och varit helt beroende av den för vår överlevnad.

-Det är vi fortfarande, men tekniska innovationer och andra sätt att leva har distanserat oss från den medvetenheten. En modern människa kan leva helt avskild från naturmiljö, det är fullt möjligt och inte ens särskilt svårt att åstadkomma. Det finns städer med väldigt lite gröna ytor. Människor kan växa upp och leva i betong och asfalt, och kanske man har både vilja och ambition att vara i naturen, men praktiska skäl stoppar. Det betyder inte att man mår bra av att leva så.

Vi behöver förstås naturen för vad den kan ge oss i form av vatten, livsmedel och råmaterial, men vi är också beroende av den för vårt välbefinnande, vilket forskningen visar oss. Stadsplanerare har en väldigt viktig uppgift här, att göra plats för natur i våra städer!

Var femte sjukskrivning i Sverige idag har stress som orsak, det är ett gigantiskt problem. Hur mycket av den stressen beror på separation från naturen? Något att fundera på.

Läs mer här i blogginlägget “Stressad? Nej, men allt går bara emot mig” om varför vi mår som vi gör.

Häst
Hus_med_murgrona

Om du inte kan ta dig till naturen, så får naturen komma till dig

Det finns förstås många skäl till varför man inte kan ta sig till ett naturområde även om viljan och behovet finns.

Men för den som saknar möjligheten, så går det ändå att åstadkomma förändring bara genom att se natur genom ett fönster, på en bildskärm eller på en tavla:

  • Puls och blodtryck går ner, stress minskar, fokus ökar och man känner sig bättre om man kan se natur eller växter från t.ex. sin arbetsplats.
  • Patienter som ser fin natur via ett fönster eller en bild återhämtar sig snabbare och har visat sig behöva mindre smärtstillande behandling.
  • Patienter som väntar hos tandläkaren eller på operation är lugnare när de ser en naturbild.
  • Anställda tar i högre grad med sig växter och naturbilder till arbetsplatser som saknar fönster. Alldeles av sig själva.
  • Forskning visar att prestationen ökar när människor fått tillgång till natur i sin arbetsmiljö

Biofiliteorin ligger som grund till många initiativ att ta in naturen till våra stadsmiljöer idag. Växtväggar i offentliga miljöer och på våra arbetsplatser är bara ett av flera exempel som baseras på Biofilitanken. Biofilisk design är också ett område som växer, där man tar in olika naturmaterial i inomhusmiljöer i syfte att öka människors välbefinnande.

Bildfeeling fokuserar på naturbildens effekt på människor

Vårt sätt att utgå från Biofiliteorin är i första hand att ta in naturen på bild till miljöer där verklig natur saknas.

När människor ser vissa naturbilder – men inte alla – så reagerar de ofta positivt, även på objektivt mätbara vis, i form av till exempel lugnare puls, men också att de skattar sitt välbefinnande högre. Kanske är det då urfadern eller urmodern inom oss som reagerar, som enligt biofiliteorin känner sig hemma och trygg. Det väsentliga är ändå att vi har den här viktiga effekten på oss, en effekt att uppmärksamma och ta tillvara.

Rätt bild, och helst i ett stort format, gör att du nästan känner hur du sjunker in i den!

Den kan få dig att stanna upp, ta ett djupt andetag och känna hur axlarna sjunker. Naturbilder kan ge olika effekt beroende på motivet: En vidsträckt utsikt väcker visioner, en stig som försvinner bortom en krök väcker kreativitet och nyfikenhet, vatten, hagmarker eller en öppen skog skapar lugn och öppnar för reflektion. Vi blir ofta påverkade utan att veta om det, kanske du bara trivs särskilt bra på en speciell plats på kontoret? Utan att reflektera över bilden som hänger där, så vilar du gärna ögonen på den mellan varven när du behöver tänka…

Havsutsikt

En enkel åtgärd kan bli en stor investering

Att sätta upp rätt naturbild på rätt plats, kan göra skillnaden mellan att stressa sig till ohälsa eller kunna få impulser att varva ner, öka sitt välbefinnande och därigenom agera mer konstruktivt!

Alla vinner på att sätta upp naturbilder på rätt platser. Kunder/anställda/patienter/gäster mår bättre och får därigenom ett bättre utfall i det de ska göra:

Har du anställda och har en arbetsmiljö att hantera?

Att vara arbetsgivare med ansvar för andra människors välbefinnande, samtidigt som man kanske måste göra så många bra affärer som möjligt och gå med vinst, det kan vara en riktig källa till huvudvärk. Människor är individer med olika behov, men naturkontakt påverkar de flesta positivt. Från vårt perspektiv handlar det om att ge alla människor möjlighet till de oerhört värdefulla pauserna när man kan koppla bort stress för en stund, genom att aktivera den djupt liggande länken med allt levande som enligt biofiliteorin finns där. Många av oss är mer eller mindre kroniskt stressade, vilket leder till sämre beslutsfattande, sämre arbetsprestationer, glömska och irritation. Inget av dessa resultat av stress är förstås bra för ett företag. Det kan på sikt leda till en oerhört kostsam sjukskrivning, för både arbetsgivaren och den enskilde om inte stressen bryts. Att sätta upp naturbilder är inte den slutgiltiga lösningen för att få bukt med stress på jobbet, man måste angripa problemet från flera håll, men det här är ETT sätt som genom kontinuerlig påverkan åt ett positivt, lugnande håll, bidrar till ökat välbefinnande. En liten, enkel åtgärd som inte behöver något underhåll och som kan kombineras med andra miljöåtgärder, som växter och ljus. Och det går enkelt att byta bild, om du vill ha lite omväxling, kanske följa naturens skiften, vi har bilder från alla årstider, och du kan prenumerera på bilder och få nya varje kvartal, både som vepor och som bildspel för TV-skärm.

Är du vårdgivare eller terapeut?

Har du funderat på hur miljön på din mottagning påverkar dig och dina patienter eller klienter?

Det finns mycket forskning som bekräftar att patienter blir lugnare och mår bättre när de får kontakt med natur. Även på bild. Naturbilder minskar stress och ökar välbefinnande, och vilken effekt kan det få på din patients eller klients besök hos dig? Om det finns fina naturbilder i väntrummet så kanske patienten varvat ner redan där och kan få mer ut av sitt besök, eftersom de är mer fokuserade, lugnare och kanske lyssnar bättre. Om du sedan har en fin naturbild i mottagningsrummet som man kan vila ögonen på, så kan det förstås bidra ytterligare, ett terapeutiskt samtal kanske går lättare. Och du som vårdgivare blir förstås också påverkad av de bilder du ser. En stor vacker naturbild påverkar alla, och bidrar till att göra en lugn och behaglig stämning. För alla. Då blir bemötandet ännu bättre, och man kanske upplever att man har mer kraft när arbetsdagen är slut, kraft till sitt liv utanför jobbet. Goda effekter ger ringar på vattnet, precis som att stress påverkar alla omkring sig att må sämre.

 

 

 

 

Har du en verksamhet där du tar emot gäster?

Du vill förstås att dina gäster trivs när de är hos dig. Hur viktig är då atmosfären när man stiger in genom dörren? Ibland kan man inte säga vad det är som gör att man mår så bra på en viss plats, bara att man mår bra. Visst vill man som krögare eller hotellägare att gästerna återvänder, just för att de trivs så bra. Hur åstadkommer man det? Det handlar ju om helhetsupplevelsen, men alla delar har sin plats i helheten: Bemötande, ljus, ljudintryck, musik, färger, inredning, lukter och smaker. Ett sätt att åstadkomma ett lugn, att människor kopplar av och varvar ner hos dig kan vara att ha stora, fina naturbilder på rätt plats. Kanske hotellgästerna sover bättre med en naturbild på hotellrummet? Kanske dina SPA-gäster varvar ner ännu mer? Du kan prenumerera på bilder och få nya upphängda varje kvartal. Vi har också bildspel som byts ut varje månad, att visa på en bildskärm.

Visst är det fantastiskt att kunna erbjuda trötta människor oaser för välbefinnande?

 

 

 

 

 

 

 

Motljus_over_havet

Det är bara fantasin som sätter gränser för var en fin naturbild kan sättas upp!

Arbetsplatser av många slag, skolor, sjukhussalar, väntrum, hotell, restauranger, kyrkor, i taket hos tandläkaren, affärsgallerior, arenor, busstationer, färjor…

Vi hjälper till att göra ett kostnadsfritt förslag till dina lokaler, och vi lyssnar förstås in vad du skulle vilja ha. Bilder, storlekar, material, allt kan varieras! Och det finns både möjlighet att prenumerera på bildvepor och bildspel för TV-skärm!

 

Win-win, alla nöjda!