Villkor:

  • Bokning och betalning: I samband med bokning registreras du som kund hos Bildfeeling AB. Bekräftelse på bokningen skickas på mail. Betalning sker vid bokning via kassan genom kreditkort eller Google Pay.
  • Avbokning: Sker avbokning mer än 10 dagar innan kursstart återbetalas hela avgiften. Sker avbokning från dag 10 till och med dag 4 innan kursstart återbetalas 50% av avgiften. Sker avbokning mindre än 4 dagar innan kursstart sker ingen återbetalning.
  • Deltagaransvar: Bildfeeling AB tar ej ansvar för sjukdom, personskada eller olycka som sker i samband med fotokursen. Ej heller förlust eller skada på deltagares tillhörigheter. Det är deltagares ansvar att ha tecknat giltig försäkring.
  • Inställd kurs: Bildfeeling AB äger rätt att ställa in fotokursen vid omständigheter som gör att fotokursen inte kan genomföras. Vid inställd fotokurs återbetalas hela avgiften. Fotokursen ställs ej in vid dåligt väder, undantaget väder som medför risker.